خدمات برش

برای مشتریانی که خواهان روکش کردن سطوح چرمی در اندازهای متفاوت میباشند قادر به ارائه روکش‌های آماده و برش خورده هستیم که محاسن آن به شرح زیر است:

۱- استیل هنری: سرویس برش چرم به ما اجازه میدهد که هر سفارشی را بنا به درخواست طراح با نظم و ترتیب و با رعایت الگو چاپ انجام دهیم.

۲- ارزش بها: پس از اعلام اندازه‌های سطوح مورد نیاز چرم، این وظیفه ماست که با محاسبات دقیق و برش چرم مورد نیاز را برای پوشش سطح انجام دهیم.

۳- صرفه جویی در هزینه حمل: با برش بار حسب اندازه‌های سفارش موجب میشود که ضایعات چرم نزد ما مانده و در زمان حمل از وزن بار کاهش یابد.

Top
×
حریم خصوصی ×